27 listopada 2019r. spotykamy się we Wrocławiu na Industry 4.0!

Zapraszamy do Wrocławskiego Parku Technologicznego na śniadanie biznesowe wszystkie osoby zarządzające firmami produkcyjnymi oraz dyrektorów i kierowników odpowiedzialnych za produkcję, operacje, ciągle doskonalenie oraz strategię i rozwój.

Zarejestruj się na: https://innowacyjnaprodukcja-wroclaw.konfeo.com

Śniadanie biznesowe, „Innowacyjna Produkcja, Nowoczesne Technologie & profesjonalizacja Badań i Rozwoju w firmie”, to wydarzenie mające na celu przedstawienie uczestnikom, najnowsze rozwiązania w obszarze doskonalenia produkcji oraz technologie wspierające produkcję. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo jak poprawić efektywności organizacji oraz pobudzić innowacyjność w praktycznym podejściu do budowania i rozwijania działów R&D, jakie korzyści przynoszą inwestycje w efektywność energetyczną, kogenerację i OZE. Jednocześnie będzie to świetna okazja do skorzystania z porad ekspertów w zakresie pozyskiwania finansowania unijnego na prace badawczo-rozwojowe i działy jakości oraz na inwestycje w linie produkcyjne i rozbudowę fabryk i zwiększenie efektywności energetycznej.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?
• Gwarantujemy 100% praktycznej wiedzy i unikalne case studies!
• Spotkanie to idealne miejsce do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami oraz szansa na nawiązanie nowych kontaktów ;
• Dowiesz się jak realnie automatyzacja wpływa na koszty i zatrudnienie;
• Skorzystasz z porad ekspertów, którzy powiedzą jak pozyskać środki i jak wdrożyć innowacyjne rozwiązania w firmie;
• Jak uzyskać wsparcie finansowe na zwiększenie efektywności energetycznej.

Do udziału w Spotkaniu zapraszamy osoby zarządzające firmami produkcyjnymi oraz dyrektorów i kierowników odpowiedzialnych za produkcje, operacje, ciągle doskonalenie oraz strategię i rozwój.

Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie dla Państwa okazją do wielu inspiracji, wymiany doświadczeń i niekończących się rozmów w gronie praktyków w obszarze produkcji innowacji i rozwoju oraz płaszczyzną w nawiązaniu i podtrzymaniu relacji biznesowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla dwóch uczestników z jednej firmy.

Zarejestruj się na: https://innowacyjnaprodukcja-wroclaw.konfeo.com

PROGRAM ŚNIADANIA BIZNESOWEGO Industry 4.0

9:30 Poranna kawa i rejestracja
9:50 Powitanie uczestników

10:00 Finansowanie linii produkcyjnych i fabryk za pieniądze Unii Europejskiej.

 • Jak Komisja Europejska rozumie rozwój firm w Europie?
 • Pozyskiwanie finansowania unijnego jako sposób na finansowanie rozbudowy firm.

Tomasz Czechowicz, ABBEYS

10:30 Profesjonalizacja R&D czyli jak zbudować i zarządzać innowacyjnym działem R&D w przedsiębiorstwie? 

 • Budowa działu R&D jako „centrum kompetencji” w firmie;
 • Czy dział R&D może być rentowny? (wycena i sprzedaż technologii, ulga na badania i rozwój);
 • Jak zadbać o nadzór nad własnością intelektualną – o czym należy pamiętać przy ustalaniu warunków współpracy z jednostką badawczą?;
 • Zarządzanie R&D na przykładzie spółki VIVE.

Piotr Brzeziński, Dyrektor Biura R&D,VIVE Textile Recycling; Dyrektor Zarządzający, Science Synergy Sp z o.o. 
11:00 Przerwa na kawę

11:15 Wyzwania dla przemysłu a Przemysł 4.0

 •  Wyzwania dla produkcji w czasie dynamicznej zmiany otoczenia biznesowego
 • Fabryka przyszłości – masowa produkcja zindywidualizowanych dóbr
 • Co dalej z tą automatyzacją – czy roboty zastąpią człowieka w produkcji?

Szymon Szkultin, Mitsubishi Electric

11.55 Zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach sterowania i planowania produkcji w warunkach dużej zmienności. Prezentacja w oparciu o doświadczenia użytkowników systemu IPOsystem. 

 •  Jakie wyzwania stoją przed zarządzającymi produkcją w warunkach ciągle zmieniającego się rynku;
 •  Praktyka zamiast teorii, czyli jak zarządzać zleceniami, a nie teoretycznymi planami produkcyjnymi;
 •  Jak zmienia się rola pracowników w fabryce zarządzanej przez autonomiczne systemy decyzyjne;
 •  Korzyści jakie osiągnęły firmy, które zarządzają produkcją poprzez IPOsystem.

Grzegorz Skowronek, UIBS Teamwork

12:25 Przerwa na kawę

12.40 Automatyzacja oraz robotyzacja procesów to przyszłość i wyzwanie

 • Pierwsze kroki przed startem inwestycji – koncepcja, budżet, plan działań
 • Czy już warto inwestować ? ROI jest bardzo ważne, ale to nie wszystko
 • Przykłady inwestycji z różnych branżach

Krzysztof Krzyżanowski, V-ce Prezes INNTEC

13:10 Efektywność energetyczna, kogeneracja, odnawialne źródła energii – wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorców 

 • Audyt energetyczny – rodzaje i zakres w zależności od przedsięwzięcia;
 • Inwestycje w efektywność energetyczną, kogenerację oraz odnawialne źródła energii jako odpowiedź na rosnące ceny energii elektrycznej a także ryzyko wprowadzenia stopni zasilania;
 • Formy wsparcia finansowego oraz procedury administracyjne pozwalające uzyskać wsparcie operacyjne przewidziane w ustawach.

Michał Sawicki, V-ce Prezes Recopower

13:40 Blix – jak zmniejszyć rachunek za prąd 

 • Zastosowanie systemu BLIX Power
 • Czy można płacić mniej za prąd?

Adam Stępnik, Partner, Blix Power Poland

14:00 – 15:00 Lunch i zakończenie spotkania

Do zobaczenia 27 listopada!

Zespół HIGATI.

Zarejestruj się na: https://innowacyjnaprodukcja-wroclaw.konfeo.com

  Administratorem Danych osobowych przekazywanych w formularzu kontaktowym jest Higati Magdalena Karda NIP 8231556664 ul Pełczyńskiego 32a/15, 01-471 Warszawa i będzie on przetwarzał owe dane wyłącznie w celu w której dotyczy niniejsza korespondencja. Informujemy że przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy że okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest o tematyki, której dotyczy korespondencja, w żadnym jednak wypadku nie będzie dłuższy niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z korespondencji lub sprawy, której korespondencja dotyczy. Dane te mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora oraz organom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: Higati Magdalena Karda NIP 8231556664 ul Pełczyńskiego 32a/15, 01-471 Warszawa e-mail: office@higati.pl tytuł: Polityka RODO.