Innowacyjna Produkcja, Nowoczesne Technologie & profesjonalizacja Badań i Rozwoju w firmie – Białystok

Zapraszamy do Białostockiego Parku Technologicznego na śniadanie biznesowe wszystkie osoby zarządzające firmami produkcyjnymi oraz dyrektorów i kierowników odpowiedzialnych za produkcje, operacje, ciągle doskonalenie oraz strategię i rozwój.

Śniadanie biznesowe, „Innowacyjna Produkcja, Nowoczesne Technologie & profesjonalizacja Badań i Rozwoju w firmie”, to wydarzenie mające na celu przedstawienie uczestnikom, najnowsze rozwiązania w obszarze doskonalenia produkcji oraz technologie wspierające produkcję. Podczas spotkania dowiecie się Państwo jak poprawić efektywności organizacji oraz pobudzić innowacyjność w praktycznym podejściu do budowania i rozwijania działów R&D, jakie korzyści przynoszą inwestycje w efektywność energetyczną, kogenerację i OZE. Jednocześnie będzie to świetna okazja do skorzystania z porad ekspertów w zakresie pozyskiwania finansowania unijnego na prace badawczo-rozwojowe i działy jakości oraz na inwestycje w linie produkcyjne i rozbudowę fabryk i zwiększenie efektywności energetycznej.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?
• Gwarantujemy 100% praktycznej wiedzy i unikalne case studies!
• Spotkanie to idealne miejsce do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami oraz szansa na nawiązanie nowych kontaktów ;
• Dowiesz się jak realnie automatyzacja wpływa na koszty i zatrudnienie;
• Skorzystasz z porad ekspertów, którzy powiedzą jak pozyskać środki i jak wdrożyć innowacyjne rozwiązania w firmie;
• Jak uzyskać wsparcie finansowe na zwiększenie efektywności energetycznej.

Do udziału w Spotkaniu zapraszamy osoby zarządzające firmami produkcyjnymi oraz dyrektorów i kierowników odpowiedzialnych za produkcje, operacje, ciągle doskonalenie oraz strategię i rozwój.

Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie dla Państwa okazją do wielu inspiracji, wymiany doświadczeń i niekończących się rozmów w gronie praktyków w obszarze produkcji innowacji i rozwoju oraz płaszczyzną w nawiązaniu i podtrzymaniu relacji biznesowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla dwóch uczestników z jednej firmy. Możliwość rejestracji na stronie internetowe poniżej.

PROGRAM ŚNIADANIA BIZNESOWEGO Industry 4.0
dostępny jest na https://innowacyjnaprodukcja-bialystok.konfeo.com

Do zobaczenia 12 czerwca!

Zespół Higati.

    Administratorem Danych osobowych przekazywanych w formularzu kontaktowym jest Higati Magdalena Karda NIP 8231556664 ul Pełczyńskiego 32a/15, 01-471 Warszawa i będzie on przetwarzał owe dane wyłącznie w celu w której dotyczy niniejsza korespondencja. Informujemy że przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy że okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest o tematyki, której dotyczy korespondencja, w żadnym jednak wypadku nie będzie dłuższy niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z korespondencji lub sprawy, której korespondencja dotyczy. Dane te mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora oraz organom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: Higati Magdalena Karda NIP 8231556664 ul Pełczyńskiego 32a/15, 01-471 Warszawa e-mail: office@higati.pl tytuł: Polityka RODO.