Outsourcing sprzedaży

Jak
działamy:

 • Umawiamy spotkania z potencjalnymi klientami z Polski i zagranicy
 • Uczestniczymy w spotkaniach handlowych i negocjacjach w języku polskim oraz angielskim
 • Przygotowujemy dedykowane oferty i materiały marketingowo-handlowe
 • Obsługujemy stoiska targowe dostarczając wsparcie handlowe w Polsce i zagranicą
 • Razem z zarządami tworzymy strategię rozwoju sprzedaży
 • Dobieramy i wdrażamy odpowiednie narzędzia np. CRM, działania w social media
 • Rekrutujemy pracowników działów handlowych dla firm.

Dlaczego 
outsourcing sprzedaży?

Rozwijanie firmy wiąże się przede wszystkim z rozwojem oferowanego produktu lub usługi. Sprzedaż jest jednym z wielu elementów działalności firmy, który zajmuje często kluczową rolę w procesie wzrostu wartości firmy. Prawidłowo
ustawione procesy sprzedażowe stanowią często o sukcesie przedsiębiorstwa. Jednak nie zawsze zarząd dysponuje odpowiednimi środkami, czasem lub kompetencjami, które pozwoliłby na krok-po-kroku budowaniu stabilnego działu
sprzedaży. Zdarza się też, że firma wprowadzając nowe produkty lub usługi nie ma wystarczających zasobów na uruchomienie sprzedaży – wtedy warto skorzystać z outsourcingu sprzedaży.

Jeśli:

 • masz ciekawy produkt lub usługę, ale nie wiesz jak dotrzeć do nowych klientów w Polsce i zagranicą
 • jesteś świetnym sprzedawcą, doskonale znasz potrzeby swoich klientów, ale brakuje Ci czasu lub zasobów na aktywną sprzedaż
 • dotychczasowe działania marketingowe i rekomendacje nie wystarczają do budowania skali Twojego biznesu
 • szukasz nowych kanałów sprzedaży
 • szukasz partnera, podwykonawcy do swojego projektu w kraju lub za granicą zobacz jak możemy Ci pomóc.

Dlaczego warto korzystać 
z outsourcingu sprzedaży:

zmniejsza ryzyko niepowodzenia w procesach sprzedażowych (nie zawsze dysponujemy odpowiednimi kompetencjami i zasobami) stosunkowo niski koszt korzystania z tej formy sprzedaży (podejmowanie ryzyka uruchomienia wewnątrz własnej
organizacji struktur i stanowisk odpowiedzialnych za pewne procesy sprzedażowe często jest bardzo kosztowne). Dostępność zasobów w ramach outsourcingu sprzedaży (prowadzenie złożonych procesów rekrutacyjnych jest długotrwałe
i nie zawsze możliwe) Dywersyfikacja źródeł sprzedaży Możliwość skorzystania z bardziej zaawansowanych systemów i rozwiązań niż te wykorzystywane w firmie.

Dzięki
wysokim
kompetencjom zapewniamy

Efektywność

dedykowany zespół handlowców skraca drogę dotarcia do klientów

Dostępność

jesteśmy zawsze i tylko tam gdzie nas potrzebujesz

Elastyczność

wszechstronne doświadczanie w budowaniu wielokanałowej sprzedaży 

Specjalizujemy się w kampaniach B2B docierając do:

 • korporacji
 • dużych polskich firm
 • firm zagranicznych

Docieramy do osób na najwyższych stanowiskach m.in.:

 • Prezesi, Członkowie Zarządu, Właściciele
 • Dyrektorzy
 • Kierownicy Managerowie

Najczęściej pracujemy dla klientów w oferujących:

 • rozwiązania dla firm produkcyjnych: automatyzacja i robotyzacja, 
 • maszyny i urządzenia 
 • rozwiązania energetyczne 
 •  usługi finansowe outsourcing pracowniczy 
 •  systemy IT, aplikacje

Nie jesteśmy call-center ani agencją marketingową. Jesteśmy Twoim partnerem w sprzedaży usług i produktów. Twój cel jest naszym celem. Doskonale znamy rynek polski oraz rynki zagraniczne docierając do firm, które już wkrótce mogą być
Twoimi klientami.

Napisz wiadomość