Dofinansowania dla firm produkcyjnych

Od kilkunastu lat firmy prowadzące działalność w naszym kraju mogą ubiegać się o dofinansowania unijne. Podstawowy warunek to właśnie zarejestrowanie działalności w Polsce i tutaj też musi mieć miejsce dana inwestycja, a takie kwestie jak struktura właścicielska czy wielkość firmy w żaden sposób nie wykluczają jakiegokolwiek podmiotu. Największe możliwości pod względem wysokości dotacji oscylują wokół firm produkcyjnych, bowiem to w tej kategorii i programach z nią związanych praktycznie nie ma górnych limitów kwot o które można wnioskować. Trzeba jednak pamiętać o tym, że środki unijne są niejako inwestycją Unii Europejskiej w firmę i dany podmiot musi wykazać, że projekt wpisuje się w Strategię „Europa 2020”, mającą na celu wzrost gospodarczy. W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój możliwości dotyczą finansowania linii technologicznych, maszyn i urządzeń, a także hal fabrycznych. Finansowanie nie omija też wynagrodzenia pracowników czy zewnętrznych usług na rzecz wykonywanej inwestycji. Fundusze Europejskie jako bezzwrotne środki stawiają przed przedsiębiorcami nowe możliwości i dają szansę na ogromny rozwój, ponieważ wspierają innowacyjność, rozwój działów badawczo-rozwojowych i nowych linii produkcyjnych, zwiększając zarazem konkurencyjność na rynku.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej napisz do nas.

    Administratorem Danych osobowych przekazywanych w formularzu kontaktowym jest Higati Magdalena Karda NIP 8231556664 ul Pełczyńskiego 32a/15, 01-471 Warszawa i będzie on przetwarzał owe dane wyłącznie w celu w której dotyczy niniejsza korespondencja. Informujemy że przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy że okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest o tematyki, której dotyczy korespondencja, w żadnym jednak wypadku nie będzie dłuższy niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z korespondencji lub sprawy, której korespondencja dotyczy. Dane te mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora oraz organom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: Higati Magdalena Karda NIP 8231556664 ul Pełczyńskiego 32a/15, 01-471 Warszawa e-mail: office@higati.pl tytuł: Polityka RODO.